Tag: Skupstina grada

Скупштина града

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштина града Шапца ...