„Razgovaralište“ od februara u Kancelariji za mlade grada Šapca

Podeli ovaj članak
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Prepoznajući potrebu mladih za ragovorom i njihov blagi otpor prema rešavanju problema unutar institucija, od četvrtka, 2. februara, u Kancelariji za mlade grada Šapca, počinje sa radom „Razgovaralište“, sa idejom da pruži pomoć deci i mladima u sredini u kojoj žive i rade, društvu, porodici i školi. Deca i mladi uzrasta od 11 do 26 godina, kao i njihovi roditelji, mogu u prostorijama Kancelarije za mlade u neposrednom i poverljivom savetodavnom razgovoru sa stručnim licima, kao i putem telefona i onlajn savetovanja, dobiti sve potrebne informacije, kao i pomoć u pronalsku jedinstvenog puta za prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju.

Direktorka Kancelarije za mlade Nataša Lazović navela je da je „Razgovaralište“ otvoreno za sve mlade koji su spremni da razmene iskustva, bez obzira na to da li imaju neki problem ili ne.

-Mladi mogu da se obrate u „Razgovaralište“ ako se osećaju usamljeno, neshvaćeno i neprihvaćeno, ako imaju probleme u porodici, učenju, školi, emotivnim odnosima, ako nisu uspešni u pronalaženju adekvatnih rešenja i ne znaju kome mogu da se obrate. „Razgovaralište“ je otvoreno i za mlade koji nemaju konkretan problem, ali žele da razmene iskustva, da razgovaraju, da brinu o svom mentalnom zdravlju- napomenula je Lazovićeva.

Koordinatorka projekta Dijana Tomasović rekla je da je potreba za ovakvom vrstom usluge prepoznata u neposrednom radu sa decom, mladima i njihovim roditeljima.

-Još uvek prisutan otpor posećivanju institucija i rešavanju problema u okviru institucija nameće potrebu za pružanje podrške deci i mladima u vaninstitucionalnim uslovima, u Kancelariji za mlade, uz poštovanje principa dobrovoljnosti i punu participaciju u svim fazama rada. „Razgovaralište“ će na određen način predstavljati podršku stručnjacima u školama i u Centru za socijalni rad koji, usled opterećenosti  pre svega obimnom administracijom, nisu u mogućnosti da se u dovoljnoj meri posvete savetodavnom radu sa decom i mladima, razvoju njihovih socijalnih veština, što je od suštinskog značaja za prevazilaženje problematike, posebno ako govorimo o asocijalnom ponašanju mladih- objasnila je Tomasovićeva i dodala da je akcenat je na razgovoru, međusobnoj interakciji, razmeni iskustava i znanja, zajedničkom planiranju i realizaciji aktivnosti i podsticanju aktivizma mladih.

U okviru „Razgovarališta“ realizovaće se i pedagoško- psihološke radionice koje imaju za cilj razvoj socijalnih veština i znanja, posebno veština komunikacije i nenasilnog rešavanja problema. Prva planirana radionica je usmerena na tehnike učenja.

Član projektnog tima Dario Ćosic naveo je da deca i mladi uzrasta od 11 do 26 godina i njihovi roditelji mogu da se obrate u prostorije Kancelarije za mlade Grada Šapca, gde će u neposrednom savetodavnom razgovoru sa stručnim licima, kao i putem telefonskog i onlajn savetovališta, dobijati potrebne informacije i podršku u osnaživanju i pronalasku jedinstvenog puta prevladavanja problema. Sva pitanja i odgovori objavljivaće se na veb sajtu Kancelarije za mlade www.kzmsabac.rs, uz prethodnu saglasnost osobe koja ih je postavila i zagarantovanu anonimnost. „Razgovaralište“ će biti otvoreno za sugrađane svakog utorka i četvrtka od 15.30 do 18.30 sati, na adresi Kancelarije za mlade grada Šapca, ulica Gospodar Jevremova broj 12. Dolazak u „Razgovaralište“ moguće je dogovoriti direktno u kancelariji, putem telefona 064/565-13-34 i 015/314-031 ili putem mejla: razgovaraliste.kzm@gmail.com. Za dolazak nije potreban nikakav uput, usluge su besplatne i dostupne i mladima na seoskom području.

Akcenat je na razgovoru, interakciji, razmeni iskustava i doživljaja, zajedničkom planiranju i realizaciji aktivnosti i uopšte, podsticanju aktivizma mladih.

Stručni saradnik na projektu Jasmina Mijić rekla je da je predviđeno da „Razgovaralište“ bude otvoreno do 31. decembra, sa pauzom u julu i avgustu, kada će takođe biti organizovane radionice u okviru letnjih škola Kancelarije za mlade.

D.Dimitrijević

Vaš komentar