REKLAMNI AUDIO SPOTOVI:

Dužina spota* Do Termin emitovanja Cena po emitovanju Cena po sekundi nakon  30 sec
30 sec. 08.00 – 15.00 120,00 dinara 13,00 din/sec
30 sec. 15.00 – 20.00   90,00 dinara 18,00 din/sec
30 sec. 20.00 – 24.00   120,00 dinara 9,50 din/sec
30 sec. 00.00 – 08.00   70,00 dinara 6,00 din/sec
12 sec. (suva maska) 08.00 – 15.00   80,00 dinara Max. trajanje je 12 sec.

* Audio spotovi kraći od naznačenog vremena trajanja zaokružuju se na maksimalnu dužinu trajanja. (Npr. Spot dužine 22 sekunde, računa se kao 30 sec.)

* IZRADA AUDIO SPOTA: do 30 sec. iznosi 3.600,00 din., izrada suve maske i spota uz ugovor od min. 6 meseci je besplatna.

MALI OGLASI I OBAVEŠTENJA:

Termin emitovanja Vrsta Max. dužina teksta* Cena po emitovanju
Redovni termini* Mali oglas 20 reči 70,00 din.  (8,00 din)
Vanredni termin Mali oglas 20 reči 70,00 din.  (8,00 din)
Redovni termini* Obaveštenje** 40 reči 70,00 din.  (8,00 din)
Vanredni termin Obaveštenje 40 reči 70,00 din.  (8,00 din)

* Redovni termini emitovanja su: 09.00 12:00, 15:00, 19:00 i 22.30 časova

* Cena oglasa i obaveštenja preko maksimalnog broja reči data je u zagradi nakon cene po emitovanju (u dinarima po reči).

** Naručioc audio spota ima pravo na besplatno emitovanje Obaveštenja u redovnim terminima dužine do 15 reči za sve vreme trajanja ugovora (2 emitovanja dnevno).

BANERI:

Web sajt Veličina Pozicija Cena na mesečnom nivou
www.civijasradio.rs 468 x 100 All page – Top 2.800,00 din.
Baner sa prezentacijom* (www.civijasradio.rs ) 468 x 100 + stranica za predstavljanje All page 5.600,00 din.

* Baner sa prezentacijom predstavlja posebnu stranicu za oglašivače koji nemaju svoj web sajt. Izrada stranice za ugovore preko 3 meseca je besplatna. Za period kraći od 3 meseca, cena izrade je 3.000,00 din. PO STRANICI!!!

 

POPUSTI:

Dužina trajanja ugovora* Popust Napomena
3 meseca 10 %
6 meseci 15 %
Godišnji ugovor 30 %
MediaMix paket* 10 % Za veće pakete odobrava se  poseban popust

* MediaMix paket čini radijska audio reklama sa najmanje 2 emitovanja dnevno spota od 30 sec., baneri na sajtovima (na jednom ili celom portalu), izrada stranice oglašivača, obaveštenje (40 ILI 55 reči), sponzorstva emisija, gostovanja, oglašavanje na drugim radio stanicama sa kojima Radio „Čivijaš“  saradjuje, ili kombinacija bilo kojih 2 načina oglašavanja. Ukoliko mix sadrži više od 2 opcije, odobravaju se posebni popusti i pogodnosti.

 ** Za avansnu ulatu, odobravamo dodatni popust od 10%

SPONZORSTVA EMISIJA I GOSTOVANJA:

Naziv emisije Termin emitovanja Vreme emitovanja Broj audio spotova u emisiji Broj live najava voditelja (do 20 reči) Cena:(po emisiji)
Jutarnji program Svakog radnog dana 08.00-11.00 4 0   500,00
Top „015“ Subota 16.00-17.00 3 1   400,00
Stari gramofon* Nedelja prva u mesecu
17:00-18:00 2 Po potrebi 2200,00
Reklamno gostovanje** -Dogovor -Dogovor 0-2 Po potrebi   250,00 din/min.
Sponzor „Hit dana“ Svakog radnog dana  (7x dnevno) 1 Po potrebi   700,00 din/dan
Sponzor „Tačno vreme“ Svakog radnog dana Po želji 1 Po potrebi  100,00 din /emitovanje
Sponzor „Vremenska prognoza“ Svakog radnog dana Po želji 1 Po potrebi  100,00 din /emitovanje

** Reklamno gostovanje predstavlja zakup prostora na radiju u bilo kom terminu, po želji naručioca u kojem gost razgovara sa voditeljem o svojim proizvodima, promocijama, akcijama i sl. Gostovanje može biti praćeno audio spotom na početku i kraju razgovora ili na početku segmenata razgovora. Ukoliko razgovor traje duže, on se deli muzičkom pauzom. Razgovor može biti live ili snimljen za odredjeni termin,može biti propraćen promocijom na sajtu i sl., po potrebi i želji naručioca. Ukoliko postoji ugovor o reklamiranju na Radiju na period duži od 6 meseci, gostovanje na mesečnom nivou od 2 puta po maksimalno 6 minuta je besplatno. Besplatno gostovanje se mora iskoristiti na mesečnom nivou i ne prenosi se na naredni mesec. Reklamno gostovanje se pod istim uslovima može realizovati i telefonskim razgovorom sa naručiocem.

 

NAPOMENA:

– Reklamni audio spotovi se emituju u blokovima od 3-5-8-12 puta.

– Ukoliko audio spot nije izradjen u Radiju „Čivijaš“, naručilac je dužan da uz spot dostavi i Deklaraciju.

– Za veće MediaMix pakete, Radio „Čivijaš“ odobrava posebne popuste, gratis emitovanja i druge pogodnosti.

– Ukoliko se audio spot ili mali oglas i obaveštenje dostavlja putem e-mail Radija „Čivijaš“, naručilac je dužan da dostavi i tačnu dispoziciju emitovanja (ili okvirnu za odredjen vremenski period).

– Radio „Čivijaš“ d.o.o. nije u sistemu PDV-a, te su date cene konačne.

– Cenovnik važi od 01.01.2017. godine.

INFO: +381 (0) 63 588-661, +381(0) 15 381-208, fax +381(0) 15 381-208 (svakim danima od 08.00-22.00h)

E-mail: civijasradio@gmail.com

Komentarišite ovaj Članak

Komentara