Veštačko đubrivo zagadilo vodu

0
726

Šabac — Zbog neispravne vode za piće u selu Crna Bara, kod Bogatića proglašena je vanredna situacija.

Svi ispitivani uzorci vode, osim jednog uzetog sa mesta gde je ugrađena oprema za prečišćavanje, pokazali su povećan nivo a u vodi za piće pronađen je i arsen.

U Zavodu za javno zdravlje Šabac kažu da je uzrok nitrata veštačko đubrivo koje se koristi u poljoprivredi, a da arsen nema veze sa jalovinom koja se izlila iz rudnika “Stolice”.

Tri meseca porodica Pavlović je pila neispravnu vodu. Kada su stigle analize, zabrinuli su se posledice.

„Jedno dete mi je imalo boginje, a drug žuticu. Ne znamo da li je od vode“, kaže Radiša Pavlović.

Sprovodene analize pokazuju da voda nije za piće, niti pripremanje hrane, jedino se može koristitu za ličnu higijenu.

“Analize ukazuju da u vodi ima povećana koncentracija nitrata, gvožđa i fekalija”, kaže Aleksandar Firaunović, Pokret “Zeleni” Bogatić.

Tako je u celom romskom naselju u Bogatiću, pa meštani odlaze i po nekoliko kilometara po čistu pijaću vodu.

“Idu u komšiluk i donose vodu. Jednostavno, prepušteni su sami sebi”, kaže Brana Kokić, predsednik Društva Roma Bogatić.

Slična slika i u selu Crna Bara, gde je zbog neisprave vode proglešena vanredna situacija.

“Najviše nam je zbog deca koja piju ovu vodu, a za nas i nije bitno”, kaže Milan Ognjenović, predsednik MZ „Crna Bara“

Na osnovu ispitivanja 41 uzorka vode u domaćinstvima, koje je obavio Zavod za javno zdravlje Šabac, u 40 je pronađen povećan nivo nitrata.

“Tek pre mesec dana smo ustanovili da nema česme sa ispravnom vodom”, kaže Zoran Jurišić.

Meštani se snabdevaju vodom iz cisterni, ali su zabrinuti jer ne znaju uzrok zagađenja.

“Da li je to od rudnika, od poplava, od čega je, niko ne zna da nam kaže”, kaže Jovica Selaković.

U arteškim bunarima pronađen je i arsen, pa iz Zavoda za javno zdravlje upozoravaju građane da se voda može koristit jedino za pranje.

“Važno je napomenuti da je to arsen sa velike dubine i da nema veze sa rudnikom Stolice. Što se tiče nitrata, oni potpiču od velike količine đubriva, što je tipično za ravničarske krajeve”, kaže dr Igor Dragičević, specijalista higijene u Zavodu za javno zdravlje Šabac.

Ovde se traže izvorišta odaskle će meštani moći da se snabdevaju. Crveni krst dopremio je flaširanu vode za staračka domaćinstva i socijalno ugroženo stanovništvo.