Секретар Скупштине града Шапца

Секретар Скупштине града Шапца

Секретар Скупштине града Шапца

Ивана Мићовић рођена је 21.03.1987. у Зворнику у Републици Српској. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2011. године. По занимању је дипломирани правник. Правосудни испит положила је у Београду 2015. године. Након положеног правосудног испита радила је у Основном суду у Чачку,  у својству судијског помоћника. У септембру 2018. године, професионално искуство наставља у канцеларији Јавног бележника. Од јула 2019. године ангажована је у пројектном тиму у оквиру европских пројеката града. Mајка je двоје деце.

Контакт
Тел: 015/ 346-381